Aktiviteter

Team 68’47 er et fellesskap der aktiviteten er det samlende. Det som skal ligge til grunn for aktivitet er folkehelse, lavterskel og voksenmosjon.

Alle som er en del av fellesskapet oppfordres til å ta initiativ til aktiviteter, hele året. Det trengs ikke noen form for godkjenning av styret eller noe slikt. Kjør på!

Noen fellesaktiviteter vil det være.