#run – løping

GJENNOMLØPING AV TRASÈ- HARSTADKARUSELL: I forkant av løpene i Harstadkarusellen er det felles gjennomløping av traseen. Vanligvis er denne gjennomløpingen fredag før løpsdagen, men det kan også være andre tidspunkter.

SKILPADDEGRUPPA: Hver tirsdag har skilpaddegruppa en felles tur. Her er det trivsel, samhold og glede som er viktig, og ikke tempo. Disse turene avtales fortløpende på facebook:  https://www.facebook.com/groups/1981612062116965/?fref=ts

TORSDAGSINTERVALL: Hver torsdag, hele året (omtrent uten unntak) er det felles intervalltrening på Stangnes. På bart føre, om sommeren, foregår dette på friidrettsstadion. På vinteren er det på (gang)veinettet på Stangnesbasen. Øktene varierer, men sum intervalldrag er alltid 30 minutter. Intervalltrening er meget nyttig for bygging av kondisjon, og kan gjennomføres av absolutt alle i eget tempo. Øktene publiseres fortløpende på egen  facebook-gruppe:  https://www.facebook.com/groups/423073564377480/