Styret

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende styre valgt ved akklamasjon på årsmøtet 20.mars 2018:

  • Leder: Tor Christian Eilertsen (2 år)
  • Medlems- og økonomiansvarlig: Geir Johansen (2 år)
  • Styremedlem: Trond Arne Liavik (2 år)
  • Styremedlem: Marit Lindstad (2 år)
  • Styremedlem: Dagrun Weines (1 år)
  • Styremedlem: Linda Skjalmar (1 år)
  • Varamedlem til styret: Johann Normann (1 år)

Etter forslag fra årsmøtet ble følgende valgt til valgkomite til neste årsmøte: Nils Magne Larsen og Marius Johansen. Styret fikk fullmakt til å supplere valgkomiteen med ett kvinnelig medlem før neste årsmøte.